Dolcella

Pravila nagradnog natječaja
"Reci Hi novim Dolcela proteinskim slasticama"

Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48 000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32.

Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je "Reci Hi novim Dolcela proteinskim slasticama".

Nagradni natječaj Podravke d.d. održava se na području Republike Hrvatske i traje od 27.10.2021. do 3.11.2021., ili do isteka zaliha.

Nagradni natječaj bit će održan na web stranici: protein.dolcela.hr

Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s potrošačima putem web medija u svrhu promidžbe Saluta i Podravke d.d.

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju " Reci Hi novim Dolcela proteinskim slasticama " potrebno se prijaviti putem prijavne forme na web stranici protein.dolcela.hr.

Prilikom prijave korisnik ostavlja osobne podatke (ime, prezime, adresu, kućni broj, mjesto, poštanski broj, država, kontakt broj telefona, adresu elektronske pošte) za kasniji kontakt, objavu dobitnika i potrebe dostave nagrade na adresu stanovanja.

Ukoliko je prijava na natječaj uspješno izvršena, na prijavljenu mail adresu stiže elektronička pošta kao potvrda uspješne prijave.

U nagradnom natječaju iz Članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Svaki sudionik na nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom.

Članak 5. – Nagradni fond

5 000 proizvoda Dolcela Hi protein puding čokolada uz informativni letak

Članak 6. – Dobitnici nagrada

Dobitnici nagrade su prvih 5.000 prijavljenih čija prijava sadrži potpune podatke

U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 3.11.2021. u 23:59:59 sati.

Ukoliko se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih Pravila. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 7. - Objava dobitnika

Dobitnici će biti objavljeni 8.11.2021. na web stranici protein.dolcela.hr

Članak 8. – Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu.

Svaki unos podataka u bazu korisnika iz koje se odabiru dobitnici, a koji je generiran skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima kao i višestrukim neregularnim unosima, registracijama jednog te istog igrača, ali sa različitim e-mail adresama, bit će automatski diskvalificiran.

Članak 9. - Način i rok dostave nagrada

Nagrade će se u obliku pošiljke dostaviti na adresu dobitnika koju isti prijavi prilikom prijave podataka na stranicu.

Priređivač preuzima obvezu dostave nagrade na kućnu adresu u roku od 30 dana od objave dobitnika. Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 dana od objave dobitnika, a dobitnik se u roku od narednih 30 dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti.

Priređivač nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke.

Članak 10. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 27.10.2021. na web stranici protein.dolcela.hr.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradnog natječaja.

Članak 11. - Rješavanje spora

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja "Reci Hi novim Dolcela proteinskim slasticama" nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 12. – Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja

Sudionici sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju daju svoju izričitu privolu da, ukoliko postanu dobitnici neke od nagrada, Priređivač nad njihovim osobnim podacima, kao što su: ime, prezime, adresa, kućni broj, mjesto, poštanski broj, država, kontakt broj telefona te adresa elektronske pošte, može izvršiti obradu te iste može koristiti u promidžbene svrhe putem svih medija bez naknade. Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitnicima.

Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradnog natječaja i u vezi s nagradnim natječajem.

Članak 13. – Pravila nagradnog natječaja i zaštita osobnih podataka

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti objavljenima na web stranici: protein.dolcela.hr

Podravka d.d. Koprivnica, Ante Starčevića 32., 48000 Koprivnica u svojstvu voditelja obrade obrađuje osobne podatke sudionika (ime, prezime, adresu, kućni broj, mjesto, poštanski broj, država, kontakt broj telefona, adresu elektronske pošte) u okviru ovog nagradnog natječaja na temelju privole sudionika, a u svrhu provođenja nagradnog natječaja i utvrđivanja dobitnika, kao i kontaktiranja radi preuzimanja nagrade.

Rok zadržavanja osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja u sustavu pohrane voditelja obrade je dvanaest mjeseci od završetka aktivnosti.

U svojstvu ispitanika sudionici nagradnog natječaja imaju pravo, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, (EU) 2016/679 u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju dane privole prije njezinog povlačenja. Svoju privolu sudionici mogu povući na adresi dpo@podravka.hr.

Članak 14. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju više sile.

Članak 15. – Izmjena pravila

Priređivač zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem stranice protein.dolcela.hr